انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

بیانیه شماره 1 کمیته تلاش برای رهایی سهیل آصفیمردم ایران!

سهیل آصفی روزنامه نگار جوان میهنمان از تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۸۶ که به دادسرای انقلاب مراجعه کرده است، در بازداشت به سر می برد. در حالی که تا کنون هیچ توضیحی پیرامون اتهامات وی، صادر کننده ی قرار بازداشت و محل نگهداری او به خانواده نگران وی داده نشده است، مقامات قضایی از پذیرفتن وکالتنامه وکلای او سر باز زده اند و روند قانونی دادرسی را زیر پا گذاشته اند.
سهیل، جوان نو اندیش و آزادیخواهی است که تن به لجنزار اوباشیگری و فساد نسپرده و روزنامه نگاری را در پیش گرفته است. به باور ما این تنها گناه اوست. ما بازداشت او به بهانه های واهی را ضربه ای به سرو حقیقت جویی و آگاهی بخشی می دانیم و ساکت نخواهیم نشست.
از دیگر سو هیچ اطلاعی از شرایط نگهداری وی در زندان در دست نیست و بیم آن می رود که حاکمیت با اعمال فشار و رفتار غیر قانونی سعی در اخذ اعترافات ساختگی و اجرای سناریوهای نخ نما و بیمارگونه داشته باشد.
کمیته تلاش برای رهایی سهیل آصفی خواهان آزادی بدون قید و شرط و سریع این روزنامه نگار مستقل و مردمی است. ما تا زمانی که این مطالبات متحقق نشوند در راه رهایی او تلاش می کنیم چرا که معتقدیم سهیل هیچ جرمی مرتکب نشده است.
از همه فعالان عرصه رسانه، فعالان دانشجویی، فعالان سیاسی و اجتماعی و بطور کلی همه نیروهای دموکرات و مردم ایران می خواهیم که فعالانه و پیگیر در این کارزار شرکت جویند و ما را یاری دهند।
http://soheilasefi1.blogfa.com/

(اینجانظر بدهید)