انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

اطلاعیه شماره 2 نجات جان مصلح زمانی

اطلاعیه شماره ۲
به گزارش کمیته برای نجات جان مصلح زمانی از سنندج ، هم اکنون صدهانفر همراه خانواده مصلح در جلو ساختمان دادگستری سنندج تجمع کرده اند . تجمع کنندگان پلاکاردهایی همراه خود حمل می کنند که روی آن نوشته شده است
مصلح زمانی را اعدام نکنید
ما تجمع کنننده گان خواستار لغو حکم اعدام هستیم
ما تجمع کننده گان خواستار لغو حکم اعدام نوجوان مصلح زمانی هستیم
مصلح زمانی جرمی جز دوست داشتن ندارد
طبق همین گزارش نیروها انتظامی وامنیتی به تجمع کننده گان فشار آورده اند که متفرق شوید. اعتراض هم اکنون ادامه دارد
گزارشهای تکمیلی وتصویری به مراتب به اطلاع عموم میرسید

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران

سه شنبه ۲۶ تیرماه ۱۳۸۶
۱۷/۷/۲۰۰۷

(اینجانظر بدهید)