انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

8 سال حبس برای محمد صالح کویخاشیره

۸ سال حبس برای محمدصالح کويخاشيره شهروند بوکانی، دادگاه انقلاب مهاباد يک شهروند بوکانی به نام محمدصالح کويخاشيره فرزندعزيز را به حبس محکوم کرد .نامبرده که بيش از ۴ ماه است در زندان بسر می برد ، از سوی دادگاه انقلاب شهر مهاباد به اتهام همکاری با يکی از احزاب کرد اپوزيسيون به تحمل ۸ سال حبس محکوم شده است .

(اینجانظر بدهید)