انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

تشکیل کمیته دفاع از حق تحصیل دانشجویان در دانشگاه علامهدانشجویان تعلیق شده از تحصیل دانشگاه علامه که در پی اعتراضات دانشجویی بهار گذشته در این دانشگاه از تحصیل محروم شده اند با تشکیل کمیته ای قصد پیگیری وضعیت خود را دارند. بیانیه شماره یک «کمیته دفاع از حق تحصیل دانشگاه علامه» به شرح زیر است. گفتنی است سال گذشته کمیته ای به همین نام در زیرمجموعه واحد سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر تاسیس و شروع به فعالیت کرد.
هر کس حق دارد از آموزش بهره مند شود (ماده ي ۲۶ از اعلاميه ي جهاني حقوق بشر)
حق آموزش و تحصيل از جمله حقوق اساسي بشر و در زمره ي مهمترين حقوق شهروندي است که در تمامي اسناد مهم حقوق بشري از اعلاميه ي جهاني گرفته تا ميثاقهاي مربوط به آن،که به تاييد دولت ايران نيز رسيده است از آن ياد شده است. قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز به عنوان متني که حدود و ثغور و اختيارات و تکاليف قانوني قواي حکومتي بر اساس آن تعريف مي شود، در بند سوم از اصل سوم خود «آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي» را از وظايف اصلي دولت جمهوري اسلامي خوانده است. اصل سي ام قانون اساسي نيز به نحو صريحي وظيفه ي دولت در تامين حق آموزش براي همه را متذکر مي شود. مع الاسف تا امروز موارد بسياري بوده است که «حق آموزش» افراد بدون توجه به اصول اوليه ي حقوقي و به طور غير قانوني، نقض و سلب شده است. يکي از بارزترين موارد نقض حق آموزش صدور احکام «تعليق از تحصيل» به وسيله ي کميته هاي انضباطي براي دانشجويان است . امروزه کمتر فعال دانشجويي را مي توان يافت که طعم تلخ محروميت از تحصيل را تحت عناوين مختلف سه ستاره، اخراجي يا تعليقي نچشيده باشد. متاسفانه اين احکام محروميت از تحصيل نه مطابق قانون که بر اساس سلايق تنگ سياسي صادر مي شود. دانشجويان دانشگاه علامه طي ماه هاي اخير به کرات با اينگونه احکام سياسي، غير قانوني و عاري از هرگونه منطق اخلاقي و حقوقي مواجه شده اند. احکامي که اکثرا به خاطر تلاش براي استيفاي حقوق دانشجويان و به تاوان بيان اعتقادات و انتقادات براي دانشجويان دانشگاه علامه صادر شده اند. دانشجويان دانشگاه علامه در حالي به دلايل عقيدتي و سياسي و صنفي از تحصيل محروم مي شوند که بنا بر نص صريح اصل بيست و سوم قانون اساسي « تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد» اين در حالي است که دانشجويان محروم از تحصيل هر گز از مدار مسالمت و قانون خارج نشده اند و جز تمکين رييس و کادر مديريت دانشگاه در برابر قانون، خواست ديگري نداشته و ندارند.
با اين حال کميته ي انضباطي دانشگاه علامه در يک روند نا عادلانه که حداقل حق دفاع و بديهي ترين اصول دادرسي عادلانه نيز درآن رعايت نشده است اقدام به صدور حکم محروميت از تحصيل براي نزديک به ۳۰ نفر از فعا لين دانشجويي دانشگاه علامه کرده است.
متاسفانه مديريت، حراست و دبير و رييس کميته ي انضباطي دانشگاه، نه تنها نقض آشکار قانون را به رويه ي معمول خود تبديل کرده اند، بلکه استناد دانشجويان به قانون اساسي را نيز بر نتا فته و صراحتا اعلام کرده اند که بر اساس صلاحديد خود تصميم مي گيرند. به راستي آيا کساني که به صراحت عدم التزام خود به قانون اساسي جمهوري اسلامي را نشان مي دهند، صلاحيت و شايستگي مديريت بر دانشگاه و قضاوت در مورد دانشجويان را دارند؟ آيا احکام صادر شده به آمريت و عامليت چنين افرادي مي تواند دستمايه ي محروميت فرزندان اين ملت از «تحصيل و آموزش» قرار گيرد.
ما دانشجويان محروم از تحصيل دانشگاه علامه با اعلام رسمي تشکيل کميته ي دفاع از حق تحصيل(دانشگاه علامه) و ضمن تاکيد بر التزام کامل به تمامي قوانين موضوعه از اين به بعد حقوق مسلم خود را از طريق تمامي مراجع و مقامات قانوني پيگيري مي کنيم و در راه استيفاي حقوق خود و ديگر دانشجويان محروم از تحصيل از هيچ کوششي فرو گزار نمي کنيم. ما خواستار الغاي کليه ي احکام غير قانوني صادر شده هستيم و در اين راه خواهان کمک از همه ي تشنگان عدالت و پاسبانان قانون هستيم و معتقديم در صورت رسيدگي منصفانه و قانوني به احکام صادر شده تمامي آنها لغو و دانشجويان به کلاسهاي خود باز خواهند گشت.
کميته ي دفاع از حق تحصيل دانشگاه علامه ،ضمن دعوت از محرومان از تحصيل ساير دانشگاههاي کشور به پيگيري وضعيت خود، آمادگي لازم را جهت هر گونه همکاري با ايشان اعلام مي کند و از مسئولان صلاحيت دار دولتي و قضايي مصرانه مي خواهد نسبت به احقاق حقوق تمامي دانشجويان محروم از تحصيل(تعليقي) و تنبيه قانوني صادر کنندگان اين احکام غيرقانوني اقدامي موثر مبذول دارند.

همچنین این دانشجویان صبح امروز در آغاز پیگیری های خود با شیرین عبادی رییس کانون مدافعان حقوق بشر دیدار کردند:
در این دیدار که با سرکار خانم شیرین عبادی و جناب آقای محمد علی دادخواه انجام شد این دو وکیل و مدافع خقوق بشر پس از شنیدن سخن دو تن از دانشجویان مبنی بر روند وارد آوردن فشار به دانشجویان و اساتید و شدت گرفتن این فشار در دوره ریاست جدید دانشگاه علامه ، لغو کانون های فرهنگی و سیاسی و علمی در دانشگاه ، توقیف شدن مجوز نشریات و ندادن مجوز جدید به افراد متقاضی ، احضار های مکرر دانشجویان به کمیته انظباطی ، حراستی شدن فضای دانشگاه ، تحریک دانشجویان به خشونت ، تآ سف خود را ابراز کردند و خانم عبادی فرمودند که از امکانات قانونی خود استفاده می کنند برای پیگیری وضعیت دانشجویان استفاده می کنند و اضافه کردند : خوشبختانه ” لوییزو آریو ” کمیسار یای عالی حقوق بشر برنامه آمدن به ایران دارند که من موارد نقض حقوق بشر و مسایل شما را به ایشان منتقل می کنم. خیلی عجیب است برای آنها که کسانی که حتی تعلیق قطعی هم ندارند از ورودشان به داخل دانشگاه شفاهآ هم جلوگیری می شود؛ ایشان اضافه کردند که حق تحصیل از حقوق بنیادین هر انسانی است ، باید از تمام امکانات قانونی در سطح ملی و بین المللی استفاده کنید تا به حق خود برسید، در اسلام هم به این نکته توجه شده. در اینجا آقای داخواه افزودند: شما یک سری حقوق مسلم ، فطری و بنیادین دارید که به آنها حقوق بشر می گویند ، تحصیل از جمله همین حقوق فطری شما است. دانشگاه حق مکتسب است و این با اینکه غیر قانونی به شما اجازه ورود به دانشگاه نمی دهند و جلوی این حق را گرفتند منافات دارد. اگر قانونی بود کتبی اعلام می کردند به این دلیل اجازه ورود نمی دهیم اما غیر قانونیست که گریز می کنند.
سپس یکی از اعضای کمیته از نقض غیرعادلانه حقوق خود سخن گفتند و اینکه ابلاغ بعد از تاریخ دعوت و تشکیل جلسه به دست فرد رسیده و بدون حضور فرد در مواردی جلسه تشکیل شده و عناوین و اتهاماتی به افراد گفته می شود که مصادیقش وجود ندارد و یا اتهاماتی که جزء جرایم عمومی است به افراد گفته شده. احکام حکم محرمانه دارند. روند تفهیم اتهام همراه با توهین و تحقیر دانشجویان است . نه حق دفاع به دانشجو داده می شود و نه تفهیم اتهام رعایت می شود. و در پی این سخنان یکی از اعضای کمیته به بی سابقه بودن این قضایا اشاره کرد و گفت : روند حکم ها ۴۰ برابر شده است. در زمان ریاست قبلی دانشگاه علامه ، هیچ حکم سیاسی نداشتیم فقط ۱ احظار بوده است اما الان برای ۲۷ نفر که احظار شده اند حکم ۴۰ ترم تعلیق آمده است و از رییس دانشگاه می خواهیم توضیح دهند اما ایشان وقت نمی دهند! آقای دادخواه در توضیح این مسایل فرمودند: نظام منطقی این نیست که وقت دادگاه زمانی ابلاغ شود که زمانش گذشته! و اضافه کردند: اگر شما از دیوان عدالت دستور موقت دارید و تمکین نمی کنند و حکم شما اجرا نمی شود باید انفصال کسی که اجرا نمی کند را بدهند.
در نهایت خانم عبادی با دیدن بیانیه اعلام موجودیت کمیته فرمودند که : من وکالت شما را قبول می کنم و پیگیر کارتان هستم و گزارش شما را هم به این مقام عالی رتبه حقوق بشر که به ایران می آید هم می دهم. و فرمودند ما با فرزانگی پیش خواهیم رفت.
اعضای کمیته هم فعلآ وکالت خود را به سرکار خانم عبادی دادند تا بقیه دانشجویان ممنوع الورود و تعلیق خورده هم بدهند.
سپس اسامی اعضای کمیته دفاع از حق تحصیل را اعلام کردند ، به این شرح:
مجید دری: دبیر
سلیمان محمدی: سخنگو
امیر رییسیان: مشاور حقوقی
عسل اخوان: منشی و مسِول روابط عمومی
مهدیه گلرو: عضو کمیته
امیر حسین ایرجی: عضو کمیته
رشید اسماعیلی: عضوکمیته
منبع خبر : روزانه تهران جنوب

(اینجانظر بدهید)