انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

تجمع خانواده های فعالان بازداشت شدگان سندیکای کارگران شرکت واحد در مقابل دادگاه انقلاب


ساعت گزارش 7:11 دقیقه صبح یکشنبه 21 مرداد 1386سلام دمکرات
تا ساعتی دیگر، در ساعت 8 صبح امروز، یکشنبه 21 مرداد، خانواده های فعالان بازداشت شده یِ سندیکای شرکت واحد در مقابل دادگاه انقلاب تهران واقع در خیابان معلم در اعتراض به بازداشت همسران خود و درخواست آزادیِ تمامی کارگران زندانی تجمع خواهند
دیشب دستگاه های تلفن های همراه فعالان کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی به کار افتاد و با ارسال پیغام های اس. ام. اس SMS خبر عزم خانواده های فعالان بازداشت شده یِ سندیکای شرکت واحد جهت تجمع در مقابل دادگاه انقلاب را به یکدیگر مخابره کرده و تقاضا نمودند تا کلیه هواداران آزادی و برابری و معتقدین به نقش تاریخی طبقه کارگر در محقق کردن چنین آرمانی از این تجمع شجاعانه حمایت کنند.طبق آخرین گزارش های مخابره شده آقایان ابراهيم مددي- سيد داوود رضوي- يعقوب سليمي- ابراهيم نوروزي گوهري- همايون جابري به همراه دوستش به اوین منتقل شده اند و از محل نگهداری آقای طاهر صادقي خبری در دست نیست.

(اینجانظر بدهید)