انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

تعلیق از تحصیل ۳ دانشجو و احضار به کمیته انضباطی برای ۱۵ دانشجوی دانشگاه آزاد گرگان


گزارش از روزانه تهران جنوب
در پي تحصن دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان در اعتراض به طرح الگوي پوشش بيش از 15 نفر به كميته انضباطي فرا خوانده شدند و از سوي مسئولين اتهاماتي همچون : برهم زدن نظم دانشگاه به كمك جريانات خارج از دانشگاه ، مخالفت با احكام اسلام و از همه مهمتر و مزحك تر بر هم زدن امنيت ملي به آنها نسبت داده شد.
تمامي اين دانشجويان به محروميت از شركت در امتحانات خرداد ماه و حداقل سه ترم محروميت از تحصيل تهديد شده بودند و اين فشارها و تهديدها در بحبوحه امتحانات خرداد ماه و تعطيل بودن كلاسها و حاضر نبودن دانشجويان در محيط دانشگاه به شدت افزايش يافته بود.
از جمله ديگر تهديدها ، معرفي دانشجويان به نهادهاي امنيتي خارج از دانشگاه از سوي حراست دانشگاه و برخورد با آنها توسط آن نهادها بود.
تعطيلي انجمن ادبي شعر كوچه وابسته به كانون هلال احمر كه تعدادي از معترضين عضو آن بودند و همچنين حذف نفر اول تيم شطرنج بانوان دانشگاه خانم ف.خلیل نژاد از اين تيم جهت اعزام به مسابقات كشوري دانشگاه آزاد از جمله اقدامات دانشگاه به منظور بر خورد با دانشجويان بوده است.
در حالی که گمان می رفت برخوردها و تهدیدها به اتمام رسیده شده باشد ، دیروز مطلع شدیم سه تن از دانشجویان به نامهای :
1_ خانم مانا تابان دانشجوی رشته ریاضی دوره کارشناسی
2 خانم فاضله خلیل نژاد دانشجوی رشته ریاضی دوره کارشناسی
3 _ آقای رضا بلبلی دانشجوی رشته مهندسی عمران دوره کارشناسی
با احکام یک ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات و درج در پرونده مواجه شده اند.
این احکام در تاریخ چهار شنبه 10/5/1386 صادر شده اند ولی ایشان زمانی از وجود احکام باخبر شدند که برای انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 86 به سایت اینترنتی دانشگاه مراجعه کرده بودند.
اینکه چرا انتخاب واحد نیمسال اول در وسط ترم تابستان صورت میگیرد خود جای بحث و پرسش دارد.

(اینجانظر بدهید)