انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

پیمان نودینیان دبیر انجمن صنفی معلمان و فعال مدنی کردستان به حکم انفصال از خدمت محکوم شد


طبق حکم دریافتی از دادگاه استان زنجان پیمان نودینیان بنیانگزار و دبیر انجمن صنفی معلمان کردستان به حکم انفصال از خدمت محکوم شد در این حکم اتهام آقای نودینیان سازماندهی و عاملیت تجمع و تحصن غیر قانونی 12 اردیبهشت روز معلم در مقابل سازمان آموزش و پرورش کردستان بوده است.
لازم به ذکر است که این حکم در حالی اجرا که آقای پیمان نودینیان در حال سپری کردن حکم تبعید خود در استان زنجان که به دلیل فعالیت در سمت دبیر انجمن صنفی معلمان کردستان به وی داده شد بود میباشد
شاهو قادری
خبر نگار انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران

(اینجانظر بدهید)