انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

معلمان مریوان و حومه فردا در اعتراض به حقوق معوقه در مقابل آموزش و پرورش این شهر تجمع خواهند کرد

بنا به گزارش فعالین انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر از مریوان فردا یکشنبه معلمان مریوان و حومه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه خود و صدور حکم تبعید برای یکی از همکارانشان به نام اسکندر لطفی در مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش مریوان تجمع خواهند کرد
گزارشگر : فرشته محمودی
انجمن دفاع از زندانيان سياسي وحقوق بشر
1386/6/3

(اینجانظر بدهید)