انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

اطلاعیه سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در مورد دستگیری رئیس واعضای هئیت مدیره سندیکا


اطلاعیه سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در مورد دستگیری رئیس واعضای هئیت مدیره سندیکا
اطلاعیه سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در مورد دستگیری رئیس واعضای هئیت مدیره سندیکاسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومهدستگیری رئیس واعضای هئیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را محکوم می کنیم.فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل (ITF) و کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری(ITUC) در یک فراخوان همبستگی روز 18 مرداد 1386 را به عنوان روز جهانی دفاع از منصور اسالو و محمود صالحی تعیین نموده بود. اتحادیه های کارگری بیش از30 کشور جهان از این فراخوان همبستگی به اشکال مختلف حمایت نمودند و خواستار آزادی این دو فعال کارگری شدند.سندیکای کارگران شرکت واحد در همین ارتباط و برای همبستگی و قدردانی و دلجویی از خانواده های ایشان از همکاران و علاقمندان دعوت به عمل آورد تا در یک عمل انسان دوستانه شرکت نموده، و به منزل آقای منصور اسالو مراجعه نمایند. ولی متاسفانه در روزپنجشنبه 18 مرداد از اول صبح ماموران رسمی و لباس شخصی در محل مستقر شده، اطراف منزل و دوطرف خیابان گلبرک روبروی منزلشان را تحت پوشش قرار داده بودند و هر شخصی از آن مسیر عبور می کرد را زیر نظرگرفته و با نزدیک شدن به منزل، دستگیر یا مجبور به ترک آن محل می نمودند که از اعضای سندیکا آقایان: ابراهیم مددی- سید داوود رضوی- یعقوب سلیمی- ابراهیم نوروزی گوهری-همایون جابری و دونفراز شهروندان به نامهای آقای طاهر صادقی و خانم فاطمه حاجیلو دستگیر و در حال حاضر در زندان اوین بند 240 به سر می برند .سندیکای کارگران شرکت واحد این دستگیرها را که طبق هیچ قاعده و قانونی نیست محکوم می نماید، و خواهان آزادی هر چه سریعتراعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و دو نفر شهروند دستگیر شده می باشد.« زنده باد همبستگی کارگران برای زندگی شایسته»سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه22/5/1386

(اینجانظر بدهید)