انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

عکسهايى از جنازه دو جوان مريوانى که بدست نيروهاى انتظامی کشته شدندبه نقل از آزادی بیان

(اینجانظر بدهید)