انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

شکستن دنده های قفسه سینه یک زندانی سیاسی

ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی یک زندانی سیاسی بنام منصور رادپور را تا حد مرگ شکنجه کرده و با ضربات مشت و لگد تعدادی از دنده های قفسه سینه و دندانهای او را شکستند.
منصور رادپور در 27 اردیبهشت ماه در جاده چالوس دستگیر شد و سپس بمدت 25 روز در خانه های امن وزارت اطلاعات زندانی بود. او در این مدت در اثر شکنجه های وحشیانه ماموران وزارت اطلاعات بشدت صدمه دیده و به سختی نفس می کشد. ماموران اطلاعات برای شکنجه هرچه بیشتر او از انتقال وی به بهداری خوداری می کنند.
این زندانی سیاسی که به اتهام "اقدام علیه امنیت کشور و همکاری با سازمان مجاهدین" دستگیر شده هم اکنون در زندان گوهردشت کرج در بند زندانیان خطرناک نگهداری می شود و تحت فشارهای طاقت فرسا قرار دارد. تا به حال به خانواده او اجازه ملاقات با وی داده نشده است.
او دریک محاکمه چند دقیقه ای در شعبه 8 دادگاه انقلاب کرج بدون اینکه حق دفاع از خود را داشته باشد و بدون داشتن وکیل مدافع به سه سال زندان محکوم شده است.
موارد فوق به سازمانهای زیر گزارش شده:-شورای حقوق بشر سازمان ملل- سازمان عفو بین المل- سازمان جهانی علیه شکنجه-بخش حقوق بشر اتحادیه اروپا- دیدبان حقوق بشر

(اینجانظر بدهید)