انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

هومن کاظمیان ناچار به خروج از کشور شد همراه با تصاویری از آثار شکنجه بر بدن ویهومن کاظمیان از فعالین شناخته شده جنبش دانشجویی از کشور خارج شد. هومن برای چندین بار توسط نیروهای امنیتی اطلاعاتی درتهران دستگیر و مورد شکنجه قرار گرفته است. درجریان دستگیریها و فشار به فعالین اجتماعی ودانشجویی دردوره اخیر هومن به شدت تحت تعقیب بوده وزندگیش تهدید شده است نیروهای امنیتی خانواده اش را ازطریق تلفنی برای تحویل ایشان تهدید وتحت فشار قرار داده اند. هومن کاظمیان در سال گذشته نیز دوبار با وضعیت مشابهی روبرو گشته بود. او ابتدا در خرداد ۸۵ بیش از سیزده روز توسط نیروهای امنیتی ربوده شد او همچنین در مهر سال گذشته باز هم چندین روز دوباره مورد همین تهدیدات قرار گرفت که توانسته بود از چنگ مامورین فرار کند.
بنابرخبرهای دریافتی ایشان هم اکنون ناچار به خروج ازکشور شده است.
لازم به ذکر است که هومن در درگیری های تابستان ۷۹، خرداد ۸۲، روز جهانی زن هیجدهم اسفند ۸۲ ، در جریان اعتصاب کارگران

شرکت واحد در زمستان ۸۴ و همچنین در تابستان ۸۵ در جریان مراسم بزرگداشت زنده یاد اکبر محمدی در آمل نیز دستگیر شده بود.


(اینجانظر بدهید)