انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

محکومیت غیابی ۴۶ دانشجوی دانشگاه آزاد شهر ری در کمیته انضباطی


۴۶دانشجوی دانشگاه آزاد شهر ری ظرف چند روز اخیر از سوی کمیته انضباطی محکوم گردیده اند.
به گزارش "روزانه تهران جنوب" از میان این ۴۶ دانشجو تنها ۳ دانشجو به کمیته انضباطی احضار و سایر دانشجویان به صورت غیابی و بدون اینکه فرصت دفاع از خود را داشته باشند در این کمیته محکوم گردیده اند.
تاکنون اخبار دقیقی از محتوای احکام صادره منتشر نگردیده است اما گفته می شود بیشتر حکم ها به دلیل آنچه عدم رعایت شئونات دانشجویی و همچنین عدم رعایت پوشش مناسب ذکر شده و ۲ مورد نیز به دلیل درگیری با نیروهای حفاظت فیزیکی بوده است.
گفتنی است صدور این احکام در شرایطی صورت گرفته است که دانشگاه آزاد شهر ری و به خصوص قسمت های اداری آن در این روز های سال در وضعیت نیمه تعطیل بسر می برد.
اسامی دانشجویان به ترتیب گروه های مربوطه به صورت زیر می باشد:
گروه مکانیک:
1- سید رضا احمدی
2- محمد عزیزی
3- علیرضا مهربانی
4- محمد رضا دهقان نظری
5- سعید ناهیدی
6- امیر کریمی
7- سید رمضان حسینی
8- مهدی خطیبی
9- رضا عابدی
10- آقای نوذریان
11- مجید محمد ابراهیم
12- مرتضی زمانی
13- محمد علی کرمی
14- آقای طالبی
15- حسین عباسیان
16- اردشیر فلاح مهر
17- بهزاد بهروز پور عسگر آباد
18- مجتبی زارع خور میزی
19- جواد سبحانی
20- محسن روحی میاب
21- محمد صادق دارابی
گروه زیست:
1- سارا اینانلو دوقوز
2- نسیبه فاضلی حشمت
گروه ریاضی کاربردی:
1- میثم یوسفی
گروه برق و الکترونیک:
1- محسن جورابلو
2- فاطمه افرند
3- شیدا زرین
4- حیدر ناهید قره شیرازی
5- حسین اکبری
6- صادق خدادادی
7- روح الله فیروز اردکانی
8- ریحانه نعمتی کش
9- مهرو ستاد
10- کلثوم غریب نواز
11- حمیدرضا هژبری
12- علیرضا سعیدی
13- معصومه اکبر نژاد
14- امیر حاجی احمدی
15- جواد آذرخش
16- مهدی مرادی
17- میثم فریدونی
18- پوراقدم پورناکی
19- فاطمه احمدی
افراد احضار شده به کمیته از گروه مکانیک:
1- مهدی خانی زاده
2- محمد عزیزی
3- سید رضا احمدی

(اینجانظر بدهید)