انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

اعتصاب غذا محمود صالحی

اعتصاب غذا محمود صالحی
محمود صالحی اعلام کرده است که به خاطر اعتراض به احکام صادره علیه ۱۱ نفر از کارگران برگزار کننده اول ماه مه سنندج، علیرغم مخالفت دوستان و خانواده‌اش با توجه به وضعیت وخیم جسمانی ایشان به عنوان تنها راه اعتراض به این احکام ناعادلانه از ساعت ۱۰ شب مورخه ۱۷/۵/۱۳۸۶ تا ساعت ۱۰ شب مورخه ۱۸/۵/۱۳۸۶ به مدت ۲۴ ساعت دست به اعتصاب غذا میزند
کمیته دفاع از محمود صالحی

(اینجانظر بدهید)