انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

سه تن ديگر امروز در زاهدان اعدام شدند


دستگاه قضايی جمهوری اسلامی امروز سه تن دیگر را در زاهدان به اتهام "محاربه" بدار آویخت.
دادگسترىجمهوری اسلامی در استان سيستان و بلوچستان نام این سه تن را "عبدالعزيز - الف" فرزند شيرمحمد، "عبدالجمال - ش" فرزند سلطان محمد، "على اکبر - ش" فرزند عيسى اعلام کرده است।
منبع خبر ایران پرس نیوز

(اینجانظر بدهید)