انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

اعتصاب غذای ابوالفضل جهاندار فعال سابق جنبش دانشجويی در بند ۲۰۹ اوين .

اين عضو سابق شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت كه از حدود يك سال پيش در بند 209 به سر مي برد در اعتراض به عدم انتقالش به خارج از بند ۲۰۹ با توجه به پيگيری های چند ماه و قول های مساعد و مکرر مسئولين از روز شنبه ۲۳/۴/۸۶ دست به اعتصاب غذا زده است .

(اینجانظر بدهید)