انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

گفتگوی نجیبه صالح زاده همسر محمود صالحی با سایت روز

نجيبه صالح زاده، همسر محمود صالحي است، کسي که در مجموع 8 سال به خاطر فعاليت هاي صنفي، حبس کشيده است و در حال حاضر هم با وجود از دست دادن يک کليه و بدتر شدن وضعيت کليه ديگرش، در زندان سنندج زنداني است. نجيبه صالح زاده در گفت و گو با روز اظهار اميدواري مي کند
که فشارهاي بين المللي به آزادي محمود صالحي بيانجامد. وي در غياب همسرش از مشکلات و سختي هاي زندگي گفته است.
خانم صالح زاده آخرين خبر از پرونده¬ آقاي صالحي چيست؟ با در نظر گرفتن تمامي دفاعيات و تجديد نظرخواهي هايي که شده، در کل يک سال حبس تعزيري و 3 سال حبس تعليقي براي محمود در نظر گرفته شده است. اين حبس شرکت نکردن در جلسات علني و غير علني، ارتباط نداشتن با هيچ رسانه و شخصي در خارج از کشورو استفاده نکردن از اينترنت را هم در بر مي گيرد.
يعني پس از تحمل يک سال زندان3 سال هم بايد حبس تعليقي بکشند؟ بله. حبس تعليقي بعلاوه محدوديتهايي که گفتم. استفاده نکردن از اينترنت و ...
به نظرتان چرا بايد آقاي صالحي را از اينترنت و ارتباط با ديگران محروم کنند؟براي اينکه هدفشان قطع ارتباط همسرم با اجتماع و دنياي بيرون است.
الان وضعيت همسرتان در زندان چطور است؟ محمود از بيماري کليوي رنج مي برد به شکلي که يکي از کليه هايش از کار افتاده وکليه ديگرش هم 20% کار مي کند. آخرين باري هم که توانستم با او صحبت کنم روز پنجشنبه 18 مرداد بود که از وضعيت بد جسمانيش برايمان گفت؛ اينکه فشار خونش تا 19 بالا رفته و اکنون در بيمارستان توحيد سنندج بستري است.
هنوز با انتقال ايشان به زندان سقز موافقت نشده؟ نخير. متاسفانه هنوز موافقت نشده است. البته در پي درخواست هاي ما مبني بر انتقال ايشان، دادستان سقز گفته¬اند که تا اوايل شهريور وضعيتشان مشخص ميشود.
اين روزها شاهد حمايتهاي گسترده¬ بين المللي از آقاي صالحي هستيم. فکر ميکنيد اين فشارها نتيجه¬اي داشته باشد؟ من واقعا اميدوارم که اين فشارها نتيجه¬اي دربر داشته باشد. تا کنون 2000 نامه خطاب به آقاي احمدي نژاد و آقاي شاهرودي مبني بر آزاد شدن محمود نوشته شده است، اما تا حالا هيچ اقدام عملي انجام نشده و هيچ بهبودي در شرايط همسرم حاصل نشده است. از طرف اتحاديه هاي بين¬المللي نيز حمايتهاي گسترده¬اي مبني بر آزادي وي صورت گرفته که البته تمامي اين موارد ما را اميدوارتر کرده است.
در اين حمايتها، همواره نام منصور اسانلوهم در کنار محمود صالحي آمده است. شما با خانواده¬ آقاي اسانلو در ارتباط هستيد؟ نه متاسفانه. من فقط يک دفعه خانواده¬ آقاي اسانلو را ديده¬ ام، آن هم يک سال پيش قبل از زنداني شدن مجدد محمود بود ولي تنها اين را ميتوانم بگويم که آقاي اسانلو و محمود صالحي هيچ تفاوتي با هم ندارند، هر دوي آنها به خاطر يک مسئله زندان افتاده اند: حمايت از حقوق کارگران.
به نظر شما دليل حمايتهاي وسيعي که از آقاي صالحي مي شود چيست؟ اينکه محمود فقط به خاطر حمايت از طبقه¬ کارگر و به دليل تجمع در روزي که روز جهاني کارگر بوده بازداشت شده است. تجمعي که در روز خودشان، حق مسلم آنها بوده است. واقعا جاي سئوال داردکه چرا يک انسان به خاطرمطالبه حداقل حقوقش با اين وضعيت بد جسماني الان بايد پشت ميله هاي زندان باشد؟ تمام اين ناعدالتي¬ها باعث مي شود تمام کساني که حقوق انسانها برايشان اهميت دارد، ساکت ننشينند و آزادي وي را بخواهند.
الان مسئول خانواده چه کسي است؟ خودم کار مي کنم. پسرم هم امسال ديپلم گرفته و او هم کار مي کند. بالاخره سعي مي کنيم زندگيمان را بچرخانيم.
ازاين بابت زياد به شما فشار نمي آيد ؟ صد در صد. خيلي تحت فشار هستيم. نان آور يک خانواده بودن خيلي مشکل است. مسلما اينکه بزرگ خانواده حضور داشته باشد خيلي مهم است. اينکه همسرت سر سفره نباشد و حضورش را در خانه احساس نکني خيلي سخت است. پدر محمود با ما زندگي ميکند، 110 سال عمر دارد و هر روزچشمانش به در خانه است که پسرش دوباره پيشش برگردد. ما سالهاست که در اين شرايط به سرمي بريم. بعضيها فکر مي کنند اين وضعيت براي ما عادي شده، اما اينطور نيست. تنها چيزي که در اين شرايط ما راسرپا نگه داشته اين است که محمود از روحيه¬ بالايي برخوردار است و بر خلاف وضعيت بد جسمانيش روحيه بسيار خوبي دارد.
در مجموع آقاي صالحي چند سال حبس کشيده ا ند؟ 8 سال از عمرش را زندان بوده است. با همه اين مشکلات و رنجها از اينکه همسر آقاي صالحي هستيد چه احساسي داريد؟ من از اينکه همسر آدمي هستم که به خاطر دفاع از حقوق کارگران در شرايط سختي در زندان به سر مي برد احساس خوشبختي مي کنم. درست است که از طرف نهادهاي امنيتي به من فشار زيادي آمده است و بارها در خيابان جلوي من را گرفته اند و تلفني از من خواسته اند که به اداره¬ اطلاعات بروم، پسرم را به اطلاعات احضار کرده¬اند و... اما تحمل تمامي اين سختيها و نبودن محمود تنها با اهداف انساني اي که دارد، قابل تحمل است.
چه سخني با مسولين داريد؟ خطابم به مسئولين ايران اين است که نسبت به پرونده¬ محمود عادلانه قضاوت بکنند چون فعاليتهاي محمود فقط در راستاي دفاع از حقوق کارگران بوده و بس. تجمع مسالمت آميزي هم که در روز کارگرداشته اند، طبيعتا حق شان بوده است. هر کسي هم که با شخصيت محمود صالحي آشنا باشد ميداند که وي دوست و محبوب مردم سقز است ومردم تا کنون غير از پاکي و صداقت و مقاومت چيز ديگري از وي نديده اند، حتي مسئولين اطلاعات و فرمانداري هم با محمود برخورد متفاوتي داشته اند. حرفي هم دارم با کساني که در خارج از کشورند. آنها در اين شرايط دستشان بازتر است. واقعا خواهش ميکنم حمايتشان را ادامه بدهند؛ هر چند که تا حالا هم خيلي زحمت کشيده اند و من واقعا از همه آنها سپاسگزارم.
و سخن آخر؟ فقط اينکه از تمامي هموطنانم تقاضا دارم از کمپيني که سازمان بين المللي کار وسازمان بين المللي حمل ونقل در رابطه با آزادي محمود صالحي و اسانلو تشکيل داده اند حمايت کنند.

(اینجانظر بدهید)