انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

کشته شدن یک نفر در مهاباد در اثر تیراندازی ماموران


خبرگزاری موکریان: یک شهروند مهابادی به نام بایزید سید احمدی فرزند عبدا... نیکجویان ، در جاده پیرانشهرهدف گلوله یکی از ماموران نیروی انتظامی قرار گرفت وکشته شد.
گفته می شود نامبرده که ساکن منطقه پشت تپ مهاباد بود ، به بهانه داشتن کالای قاچاق مورد تیراندازی نیروهای انتظامی قرار گرفته است.

(اینجانظر بدهید)