انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

نامه لیلی حسن پور و هادی بوتیمار برای برادران در بندشانخبرنامه امیرکبیر: در حالی که اعتصاب غذای عدنان حسن پور و هیوا بوتیمار، دو زندانی سیاسی کرد در اعتراض به حکم اعدام خود، وارد چهل و پنجمین روز خود شده است؛ خواهر و برادر این دو زندانی در نامه ای از آن ها خواسته اند به اعتصاب غذای خود پایان داده و همزمان بار دیگر از فعالان حقوق بشری درخواست کرده اند، حکومت ایران را برای نجات جان زندانیان سیاسی عدنان حسن پور و هیوا بوتیمار، بیش از آن چه تا کنون کرده اند، تحت فشار قرار دهند.
متن این نامه در زیر آمده است:
برادر و عزیزانمان عدنان حسن پور و هیوا بوتیمارزندانیان چشم براه حکم ظالمانه و ناعادلانه اعدام
بیش از چهل روز از حکم اعدام شما فعالان کرد میگذرد و همزمان چهل روز از اعتصاب غذای برحق شما در اعتراض به این حکم ضد بشری سپری شد، طی این چهل روز دیگر سازمان، نهاد، شخصیتها و فعال حقوق بشری در سراسر این گیتی باقی نماند که این حکم ناعادلانه شما را محکوم و رسوا نکرده و آزادی شما را خواستار نشده باشد.
اعتصاب زیباترین معنای بود که شما به حقایق بخشیدید و واکنش خود را نسبت به این حکم غیر انسانی نشان دادید و ثابت کردید بازداشتتان و نهایتاً صدور حکم اعدام برایتان هیچ مفهوم و مبنای انسانی ندارد، گزارشهایی که از زندانها و سیاه چالهای ایران پیرامون وخامت وضعیت سلامتی شما مخابره میشود، نگرانیهای همه بشردوستان و آنهایی که به انسانیت و حقیقت اعتقاد دارند، را افزایش داده است. اما متاسفانه این اعتصاب روای شما نسبت به این حکم ناروای مقامات جمهوری اسلامی هیچ پاسخی را تاکنون بدنبال نداشته است و به همین خاطر این خود بر نگرانیهای تمام آنانیکه از آزادی شما و دیگر زندانیان بیگناه دفاع میکنند، افزوده است.
ما خواهر و برادر و پشتیبانان شما عزیزان، ضمن اطمینان کامل از توان و مقاومت قهرمانانه شما علیه این حکم ظالمانه که نه تنها شما به مقابله آن دست زده اید بلکه نگرانی همه مدافعین حقوق بشر را موجب شده و همه انسان دوستان آن را رسوا نمودند، خواهشمندیم، تقاضا داریم در راستای بهبود وضعیت جسمانی و سلامتی اتان و بنابه درخواست همه بشردوستان و به احترام آن عزیزانی که تا پایان اعتصاب غذای شما به اعتصاب غذا همت گماشته اند، به اعتصاب خود پایان دهید و در مقابل آنانی که کمر به مرگ شما بسته اند، بایستید و به زندگی آری بگوئید. همزمان با این اقدام مقدس شما انتظار داریم که مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی در مقابل آن مراقبتهای پزشکی شما برای پایان اعتصاب غذایتان، شرایط ملاقات و ارتباط با خانواده و همچنین انتقالتان به زندان عمومی را فراهم کند.
و از سوی دیگر از تمام سازمانهای انسان دوست و مدافعین حقوق بشر و افکار عمومی درخواست میکنیم که با افزایش فشارهای خود به ایران، آنها را ناچار به قبول این خواسته ها بکنند که نه غیر قانونی است و نه غیر ممکن.
لیلی حسنپورهادی بوتیمار

(اینجانظر بدهید)