انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

سه نفر از شهروندان مریوان توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شدند


سه نفر از شهروندان مریوان توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شدند
روز پنجشنبه ۲۹ تیرماه سه نفر از شهروندان مریوانی به نامهای: ۱- آزاد خوانچه زر۲- کریم کانی سانانی ۳- ساسان عراقی توسط نیروهای اداره اطلاعات مریوان بازداشت شدند.
ادراه اطلاعا ت بعد از بازداشت آزاد خوانچه زر به خانواده اش زنگ می زند که فرزندتان دربیمارستان است.خانواده اش بلا فاصله به بیمارستان مراجعه می کنند مسولین بیمارستان اعلام می کنند که فردی به این نام در بیمارستان مریوان وجود ندارد وهیچ خبری از وی نیست. بعداز اینکه خانواده اش با نگرانی به خانه برمیگردند دوباره از اداره اطلاعات با آنها تماس میگیرند که آزاد خوانچه زر در بازداشتگاه اداره اطلاعات وامنیت شهر مریوان است.
تلاش خانواده کریم کانی ساسانی وساسان عراقی برای محل بازداشت آنها بی نتیجه مانده است فقط نیروهای امنیتی گفته اند بازداشت شده اند ولی به محل بازداشت آنها اشاره ای نکرده اند.
آزاد خوانچه زر ۲۷ سال سن دارد یکی فعالین تشکل های مدنی شهر مریوان بوده ودر مراسم های مردمی دفاع از حقوق شهروندان درسالهای اخیر شرکت فعال داشته است.
درروزهای اخیر فشار، تهدید وبازداشت شهروندان وفعالین مدنی درشهرهای کردستان افزایش یافته است.
انجمن دفاع اززندانیان سیاسی وحقوق بشر نگرانی خود را از موج بازداشت ها و اتهام زدن به شهروندان و صدوراحکام سنگین علیه فعالین مدنی اعلام وازهمه نهادهای اجتماعی وسیاسی وفعالین حقوق بشر در سطح بین المللی میخواهد که برای نجات جان بازداشت کنندگان تلاش کنند.
انجمن دفاع اززندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران
۳۰ تیرماه ۱۳۸۶

(اینجانظر بدهید)