انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

ماموران جمهوری اسلامی مانع از تجمع در خانه منصور اسالو گردیدند و تعدادی را دستگیر کردندامروز ١٨ مرداد همزمان با تجعمات اعتراضی در سطح بین المللی برای آزادی منصور اسانلو و محمود صالحی قرار بود در منزل منصور اسانلو هم تجمعی اعتراضی صورت گیرد که با برخورد نیرو های انتظامی و لباس شخصی ها روبرو شده و منجر به دستگیری تعدادی از کسانی که میخواستند به این تجمع بپیوندند شد ماموران از شب قبل اطراف خانه منصور اسانلو را محاصره کردند و مانع نزدیک شدن مردم به منزل اسلو شدند

اسامی دستگیر شدگان
ابراهیم مددی، ابراهیم گوهری، داود رضوی، یعقوب سلیمی و همایون جابری در ساعت ٩ صبح دستگیر شدند و به کلانتری نارمک
انتقال داده شدند
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر
18 مرداد 1386

(اینجانظر بدهید)