انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

آزادی هشت تن از بازداشت شدگان ۱۸ تیر ؛ مهدی عربشاهی ، حنیف یزدانی و پلی تکنیکی ها همچنان در بند هستند

به جز حنیف یزدانی و مهدی عربشاهی، کلیه بازداشت شدگان 18 تیرماه ،لحظاتی پیش از زندان اوین آزاد شدند.
بازداشت شدگان که به مدت بیش از یک ماه در بند 209 زندان اوین نگهداری شده اند، با قرار وثیقه از زندان آزاد گشته اند
حنیف یزدانی و مهدی عربشاهی نیز با سپردن وثیقه ظرف روزهای آینده آزاد خواهند شد.
گفتنی است به دلیل تجمع خانواده های بازداشت شدگان و جمع کثیری از دانشجویان در مقابل زندان اوین جهت استقبال از دانشجویان بازداشتی، وزارت اطلاعات هر یک از آنها را به نقطه ای از تهران منتقل و در آنجا آزاد نموده است.
لازم به یادآوری است 6 تن از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در جریان تحصن در برابر دانشگاه امیرکبیر در روز 18 تیرماه بازداشت شدند. ساعتی پس از این بازداشت مأموران با حمله به دفتر سازمان ادوار تحکیم کلیه افراد حاضر در این محل را نیز بازداشت نمودند.
همچنین امیریعقوبعلی، از اعضای "کمپین یک میلیون امضا" نیز که در حین جمع آوری امضا در پارک اندیشه تهران بازداشت شده بود، با سپردن قرار وثیقه آزاد شد.

(اینجانظر بدهید)