انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

در هفت ماه گزشته ١٠٨ زن در منطقه سليمايه و هه ولير کشته و ٢٤۵ زن ديگر بر اثر خودسوزى جان خود را از دست داده اند


گزارش از روزنامه ” ئاوينه”بنا به آمار منتشر شده نماينده وزارت تندرستى در هفت ماه گذشته در مناطق سليمانيه و هه ولير مجموعا ١٠٨ زن کشته شده و ٢٤۵ ديگر نيز بر اثر آتش سوزى جان خود را از دست داده اند .بر اساس اين گزارش در منطقه سليمانيه و اطراف در هفت ماه گذشته ٨٩ زن و در منطقه هه ولير ١٩ زن کشته شده اند .در منطقه سليمانيه ١٢٠ زن و در منطقه هه ولير ١٢۵ زن بر اثر سوختگى جان خود را از دست داده اند.٨٩ زني که در منطقه سليمانيه کشته شده اند در بين سنهاى ١۵ تا ٤۵ سال بوده اند . سال گذشته تعداد زنان کشته شده در منطقه سليمانيه ٤١ نفر اعلام شده است و اين آمار امسال نشان از بالا رفتن تعداد کشته شدگان ميباشد . به علاوه امسال ٤ زن نيز بوسيله غرق شدن در آب جان خود را از دست داده اند .بنا به همين آمار تعداد ١٢٠ زن در منطقه سليمانيه که بر اثر سوختن جان خود را از دست داده اند ١٠٣ نفر آنها هدفشان از خودسوزى خودکشى بوده است . سن اين عده از زنان بين ١۵ تا ٤٤ سال بوده است و ٩ زن ديگر آنها بين ۵ تا ١٤ سال بوده اند .سال گذشته مجموعا در منطقه سليمانيه ١٩۵ و در منطقه هه ولير ١٢۵ نفر بوسيله خودسوزى خودکشي کرده اند .به گزارش يک مسئول حکومتي امسال فقط ۵ نفر به خاطر کشتن زنان دستگير شده اند و تا حال دادگاهي هم نشده اند .
گزارش را به کردى در لينک زير بخوانيدhttp://www.awene.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1103&Itemid=51

(اینجانظر بدهید)