انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

ویدئو : ضرب و شتم جوانی با نام مبارزه با ارازل و اوباش در خیابان توسط نیروهای انتظامی

(اینجانظر بدهید)