انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

اطلاعیه نجات جان مصلح زمانی


کمیته نجات جان مصلح زمانی در سنندج

اعدام را متوقف کنید ، مصلح زمانی را قربانی نکنید مصلح هنوز کودک است مصلح را به خاطر عاشق شدن دارنزنید مصلح نوجوان است ومی خواهد زندگی کند.
مصلح زمانی چهارسال حبس را تا هم اکنون با کابوس مرگ تحمل کرده است. مصلح را بازجوها با کتک و آویزان کردن وشکنجه مجبور به اعتراف علیه خود کرده اند.
مصلح شاکی ندارد مصلح را دادگاه می خواهد برای عبرت دیگران اعدام کند این عدالت نیست که یک انسان را برای ترساندن همنوعان خود اعدام کنید.
ما امروز همراه خانواده مصلح درجلو دادگاه سنندج تجمع می کنیم وخواستار لغو اعدام مصلح زمانی می شویم ازهمه مردم وهمه نهادهای مدافع حقوق بشر وهمه رسانه های جمعی وگروهی تقاضا می کنیم به کمک فوری برای نجات جان مصلح از اعدام بشتابند.
کمیته تلاش برای نجات جان مصلح زمانی

۲۶ تیرماه ۱۳۸۶
سنندج – ایران


تهیه خبر : انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران
برای اطلاعات بیشتر با آزاد زمانی تماس حاصل فرمایید: ۰۰۴۴۷۹۳۰۱۹۳۳۷۸

(اینجانظر بدهید)