انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

آسو صالح به یک سال حبس تعزیری محکوم شد


آسو صالح به یک سال حبس تعزیری محکوم شد

صبح امروز شنبه (3 شهریور) با احضار پدر این روزنامه نگار به شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج حکم مذکور را به صورت شفاهی به وی ابلاغ کردند، همچنین به ایشان اعلام شد اگر حداکثر ظرف مدت دو ماه آسو صالح خود را به این شعبه دادگاه معرفی ننماید، تمام اموال خانواده وی که در قرار وثیقه آزادی او می باشند، مصادره خواهند شد.
شایان ذکر است آسو صالح، عضو شورای نویسندگان هفته نامه کردی-فارسی دیدگاه می باشد که در جریان تجمع اعتراضی روز هشت مارس سنندج و در حال تهیه گزارش بازداشت و با قرار وثیقه از زندان آزاد گردید. این در حالی است که مدتی پیش حکم شش ماه حبس وی به اتهام نشر اکاذیب از سوی شعبه اول دادگاه اجرای احکام کیفری سنندج از حالت تعلیق خارج و اجرا شد.

(اینجانظر بدهید)