انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

ربوده شدن منصور اسانلو:اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد

دستگیری آقای منصور اسالو را محکوم نموده و خواستار آزادی فوری ایشان هسنیم
««منصور اسالو رئیس هئیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد یک باردیگر توسط افراد ناشناس دستگیر شد»»
در ساعت حدود 30/19 مورخه 19/4/1386 آقای منصور اسالو پس از انجام کارهای سندیکایی و بعد از گفتگو با چندین تن از رانندگان با اتوبوس شرکت واحد به طرف منزل عازم می شود. در نزدیکی منزلش یک دستگاه خودروی پژو تیره رنگ در محل تقاطع خیابان گلبرگ غربی و مسیل باختر جلوی اتوبوس پیچیده و راه را مسدود می نماید.
سرنشینان خودرو که حدود چهار، پنج تن بوده از خودرو پیاده شده و یک نفر از آنها با سرعت از درب راننده روی رکاب اتوبوس پریده وضمن گرفتن دست آقای منصوراسالو که در کنار راننده قرار داشت ضرباتی به وی وارد واو را با خشونت از اتوبوس به بیرون می کشد. منصور اسالو با فریاد اعتراض نموده و ضمن اعلام نام خود از مردم کمک می خواهد.
دستگیرکنندگان که با قدرت رفتار می کردند و با توسل به دروغگوئی می گویند ایشان دزد است و ما ماموریم و بلافاصله درمقابل چشم مسافران و مردم حیرت زده حاضر درصحنه ایشان را در اتومبیل پژو کشانده و با سرعت محل را ترک و وی را به مکان نا معلومی می برند.
بلافاصله پس از دستگیری، پیگیری های گسترده ای در باره سرنوشت آقای منصوراسالو توسط وکلای ایشان آقایان دکتر مولائی و پرویز خورشید و همسر و مادر و اعضاء خانواده و دوستان و فعالان سندیکائی آغاز گردید که این پیگیری ها تا به حال نتیجه مثبتی نداشته است.
بنا به اظهارات مقامات دادستانی استان تهران هیچگونه حکم جلب و بازداشتی علیه آقای منصوراسالو صادر نگردیده است و این خود وضعیت را خطرناکتر می کند. و با توجه به رفتار غیر قانونی و ناشناس بودن عوامل دستگیر کننده و رویدادهای تلخ و هولناک گذشته از همه مسئولان کشوری و لشگری به ویژه مسئولان قضائی و شخص آیت الله شاهرودی درخواست می نمائیم نسبت به سرنوشت و جان آقای منصوراسالو قبل از تکرار حوادث تلخ مشابه قبلی اقدامات شایسته را به عمل آورند.
سندیکای کارگران شرکت واحد به عنوان نهاد مستقل مدافع حقوق کارگری به این اقدام ناشایست اعتراض می نماید و آنرا شدیداً محکوم می کند و از همه مجامع کارگری داخلی و اتحادیه های کارگری در سطح جهان به ویژه اتحادیه های بین المللی ITF,ITUC و دیگر نهادهای بین المللی همچون سازمان بین المللی کار و همه فعالان عرصه حقوق اجتماعی و حقوق بشری می خواهد تلاش خودرا نسبت به سرنوشت منصور اسالو و دیگر فعالان حقوق سندیکایی بیش از پیش افرایش دهند.
سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران و حومه21/4/1386

(اینجانظر بدهید)