انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

دستگیری شماری از خانواده های قتل عام سال 1367


فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
بنابه گزارشات رسیده در روزهای اخیر مامورین وزارت اطلاعات به منازل خانواده هايی که فرزندان آنها در کشتار سال 1367 جان باختند یورش برده و تا به حال 5 خانواده دستگیر و به نقاط نامعلومی انتقال داده شده اند. علت دستگیری این خانواده ها شرکت در مراسم نوزدهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی است.
یکی از دستگیر شدگان آقای علی سارمی است که چند ماه پیش از بند مخوف 209 به قید ضمانت آزاد شده بود. او به دلیل شرکت در مراسم نوزدهمین سالگرد قتل عام 1367 مجددا دستگیر شده و به نقطۀ نامعلومی منتقل گردیده است. هنگام دستگیری رفتار ماموران با دستگیرشدگان وحشیانه بوده است.
از محل بازداشت و وضعیت آنها هیچگونه اطلاعی در دست نیست.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، دستگیری خانواده های کشتار 67 را محکوم می کند و از تمامی سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به اینگونه جنایات در ایران است.
16 شهریور 1386 برابر با 7 سپتامبر 2007

(اینجانظر بدهید)