انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

قتل 144 فعال کارگری در سال 2006
بر اساس گزارش سازمان هماهنگ کننده اتحادیه های کارگری جهان، طی سال 2006، 144 فعال کارگری در کشورهای مختلف جهان به قتل رسیده اند
گزارش مذبور حاکیست که 87 فعال کارگری در کلمبیا و 33 تن دیگر در فیلیپن کشته شده اند

سازمان هماهنگ کننده اتحادیه های کارگری جهان، در گزارش خود آورده است که طی همین سال 5 هزار فعال کارگری در کشورهای مختلف دستگیر شده، 800 نفر از آنان زخمی یا شکنجه شده و 500 نفر نیز در زندان هستند

بر اساس گزارش مذبور در بسیاری از موارد، دولتها و سازمانهای اطلاعاتی مخفی کشورها در قتل فعالین اتحادیه ای دست داشته اند

(اینجانظر بدهید)