انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

انتقال"هدایت غزالی" و "صباح نصری" 2 دانشجوی اهل سنندج به بند 209 زندان اوین

بر اساس گزارش کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، "هدایت غزالی" و "صباح نصری" دو دانشجوی اهل سنندج که 55 روز از بازداشت آنان می گذرد، در تماس تلفنی با خانواده هایشان از انتقال خود به بند 209 زندان اوین خبر داده اند

"هدایت غزالی" دانشجوی روانشناسی دانشگاه طباطبایی و "صباح نصری" دانشجوی كارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشكده حقوق دانشگاه تهران به وسیله ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده و خانواده های آنان نیز چندین بار به وسیله اداره اطلاعات تهدید شده بودند که از پیگیری وضعیت فرزندانشان خودداری کنند.
"هدایت غزالی" و "صباح نصری" تاکنون با خانواده و وکلای خود ملاقات نکرده و وضعیت پرونده و اتهامات آنان نیز تاکنون اعلام نشده است

(اینجانظر بدهید)