انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

آخرین خبرها از وضعیت 2 دانشجویی زندانی در سنندج

"صباح نصری" و "هدایت غزالی" دو دانشجوی بازداشت شده طی روزهای گذشته از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان این شهر منتقل شده اند

"هدایت غزالی" دانشجوی روانشناسی دانشگاه طباطبایی و "صباح نصری" دانشجوی كارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشكده حقوق دانشگاه تهران و از دست اندرکاران نشریه دانشجویی"روژامه"، 50 روز قبل از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند

"صباح نصری" و "هدایت غزالی" که در اعتراض به وضعت خود در بازداشتگاه اداره اطلاعات دست به اعتصاب غذا زده بودند، پس از انتقال به زندان مرکزی سنندج و ملاقات با خانواده هایشان به اعتصاب غذای خود پایان داده اند


تاکنون دلیل بازداشت و اتهامات این 2 دانشجو از سوی مقامات دولتی به آنان و خانواده هایشان اعلام نشده است

(اینجانظر بدهید)