انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

عکسهای از اعدام مردی 49 ساله در قم


(اینجانظر بدهید)