انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

تعیین وثیقه 50 میلیون تومانی برای یکی از کارگران زندانی شرکت واحد

دادگاه جمهوری اسلامی در تهران برای آزاد "همایون جابری" یکی از کارگران زندانی شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، وثیقه 50 میلیون تومانی تعیین کرده است.
"همایون جابری" روز 18 مرداد ماه به همراه 4 نفر دیگر از فعالین کارگری شرکت واحد بازداشت شدند و در صورت تامین وثیقه آزاد خواهد شد.
در حال حاضر 3 نفر از کارگران شرکت واحد آزاد شده و ابراهیم مددی و همایون جابری همچنان در زندان اوین به سر می برند.

(اینجانظر بدهید)