انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

اعتراض 5000 نفری کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه

طبق گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراس در ایران دیروز چهارشنبه 21 شهریور 1386 تمامی پرسنل کارخانه نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نکردن حقوق معوقه خود دست به اعتصاب زدند. آنها چندین ماه است که برای دریافت حقوق خود با کارگزاران مختلف وارد مذاکره شدند ولی هر بار به آنها وعدۀ پرداخت حقوق معوقه داده شد که متاسفاته تا به حال فقط به بخش بسیار محدودی پس از اعتراضات گسترده عمل کردند و هر بار پس از پایان اعتصاب از عملی کردن تمامی وعدها خوداری کردند. در آخرین جوابی که به پرسنل این کارخانه داده شده که در حال حاضر ما حقوق شما را نخواهیم پرداخت و شما می با یستی صبر کنید تا ما ماشین آلات و زمینهای زراعی شرکت را به فروش برسانیم و بعد حقوق شما را پرداخت کنیم.در آخرین آقدامی که علیه کارگران به کار برده شده فردی بنام یعقوب شفیعی که آخوند می باشد و از هیچگونه تخصصی برخورد نیست و از وضعیت فنی کارخانه کاملا بی خبر می باشد بعنوان مدیر عامل این شرکت عظیم که دارای 4 شرکت تابعه می باشد و در اقتصاد چندین شهرستان نقش عمده ای دارد منتصب کردند.به دستور او اکثر مزارع کشت نیشکر که تا ارتفاع بیش از 1 متر رشد کرده بود را از بین بردند

(اینجانظر بدهید)