انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

سهیل آصفی به اندرزگاه 8 زندان اوین منتقل شد


بنا بر گزارشات رسیده از زندان اوین سهیل آصفی روزنامه نگار بازداشتی از بند 209 به مکان دیگری منتقل شده است
پلیس و نیروهای امنیتی در 9 مرداد 1386 با حکم تفتیش و بازرسی وارد منزل سهیل آصفی شدند و کامپیوتر، دست نوشته ها و وسایل شخصی او را ضبط کردند

در 13 مرداد پس از اینکه آصفی بر اساس احضاریه در شعبه دوم بخش ویژه بازرسی های امنیتی دادستانی عمومی تهران حضور یافت، توسط ماموران امنیتی بازداشت و بدون هر گونه تفهیم اتهامی روانه زندان اوین شد

وی پس از تحمل بیش از 50 روز انفرادی در بند 209 سلول شماره 64 که کوچکترین سلول بند 209 می باشد شب گذشته به اندرزگاه 8 سالن 8 اتاق شماره 2 منتقل شده است

فعالان حقوق بشر در ایران نگهداری زندانی بدون تفهیم اتهام را خلاف قوانین می داند و خواهان روشن شدن وضعیت این روزنامه
نگار بازداشتی است

(اینجانظر بدهید)