انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

پانزده سال حبس برای یک شهروند سقزی

موکريان : یک شهروند سقزی به نام کریم علیمحمدی فرزند حکیم ، از سوی دادگاه انقلاب سنندج به تحمل 15 سال حبس محکوم شده است .نامبرده که حدود 13 سال است در زندان بسر میبرد ازسوی دادگاه انقلاب سنندج به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسون ، ابتدا به اعدام و پس از گذشت 4 سال به حبس ابد محکوم گردید که این حکم نیز در سال 81 به 15 سال حبس کاهش یافت.گفتنی است کریم علیمحمدی که مدتی از حبس را در زندان سنندج بسر برده ، از سال 77 در زندان مرکزی سقز تحمل حبس می نماید.

(اینجانظر بدهید)