انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

تعدادي از اعضاي خانواده هيوا بوتيمار و شهروندان ايراني درمحل دفتر بين المللي سازمان عفو بين الملل - امنستي درلندن دست به تحصن زدندتحصن از روز پنجشنبه آغاز وتا روز دوشنبه آينده ادامه دارد آزاد زماني سخنگوي انجمن دفاع اززندانيان سياسي وحقوق بشر همراهي خود را با اين تحصن اعلام کرد ودرمصاحبه هاي مختلف با رسانه هاي جمعي ايرانيان مقيم لندن تقاضاي حمايت کرد وهمچنين مردم ايران را به تلاش براي نجات جان هيوا بوتيمار و عدانان حسن پور وديگر زندانيان سياسي فراخواند درروزهاي آينده تجمعاتي درحمايت از اين تحصن و عليه اعدام درمحل دفتر امنستي و مقابل سفارت جمهوري اسلامي درلندن برگزار مي شود
انجمن دفاع از زندانيان سياسي وحقوق بشر ايران
http://www.anjomane-d.blogspot.com/
11 شهريور 1386

(اینجانظر بدهید)