انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

یکی از کارگران ایران خودرو قربانی محل نا امن کار شد


ناامنی محیط های کار باز هم حادثه آفرید
روزپنجشنبه 15 شهریور1386 یکی از کارگران شرکت ایران خودر در اثر سقوط پالت از روی لیفتراک جان خود را از دست داد.
علی اکبر شورگشتی کارگر انبار ریخته گری در اثر یک حادثه در جلو چشم همکاران خود به طرز فجیع کشته شد این کارگر قربانی سیاستهای غلط مدیریت شرکت که کار رانندگی را به شرکتهای پیمانکاری سپرده است این شرکتها بدون هیچگونه نظارتی و آموزشی و بدون رعایت استانداردهای رانندگی در محیط کاری مشغول به کار هستند مرگ شورگشتی نشان داد هنوز محیط های کاری ناامن بوده و بازرسین وزارت کاری هیچگونه نظارتی بر آن ندارند. ما مرگ همکار عزیزمان علی اکبر شورگشتی را به همه همکاران و به خصوص خانواده محترم ایشان تسلیت گفته و از همکاران عزیز می خواهیم در مراسم بزرگداشت ایشان که روز دوشنبه ساعت 15/30 در کلاک کرج برگزار خواهد شد شرکت کنند.
جمعی از کارگران شرکت ایران خودرو
ikcokar@yahoo.com

(اینجانظر بدهید)