انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

سهیل آصفی تحت فشارهای روحی و جسمی


فعالان حقوق بشر در ایران
بنا بر گزارشات رسیده سهیل آصفی که در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۸۶ دستگیر و به بند مخوف 209 منتقل شده است هفته های متوالی است که در بلاتکلیفی بسر می برد.
سهیل آصفی دانشجوی رشته سینما و روزنامه نگار مستقل که بیش از یک ماه است در بازداشت بسر می برد همچنان از سوی مامورین وزارت اطلاعات تحت فشار قرار دارد.
مامورین وزارت اطلاعات برای اعمال فشار بیشتر بر وی او را در سلول انفرادی 75 که از نظر مساحت کوچکتر از سلول های دیگر می باشد نگهداری می کنند

(اینجانظر بدهید)