انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

اطلاعیه کارگران ایران خودرو در گرامی داشت یاد کارگران جانباخته و اعتراض به ساعات کار در ماه رمضان

کارگران شركت ایران خودرو هفته آينده با اعتراض عليه ساعت كاري اعلام شده از طرف شركت ياد پیمان رضی لو كارگر خط مونتاژ پژو كه در بيست دوم شهريور سال 1382 در اثر فشارناشی از كار زیاد جان خود را از دست داد را گرامی خواهند داشت. كارگران شركت ایران خودرو با انتشار اطلاعیه ای در این رابطه از تمام همکاران خود خواسته اند كه ضمن گرامی داشت یاد پیمان و یاد همه کارگران جان باخته شرایط محیط نا امن كار اعتراض خودراعلیه ساعت كار اعلام شده براي ماه رمضان اعلام كننددوستان و همکاران گرامیروز بیست دوم شهریورماه مصادف با سالروز مرگ همکار عزیز مان پیمان رضی لو می باشد.در چنین روزی در سال 1382 پیمان در شیفت بعد از ظهر در اثر فشار كار زیاد جان خود را از دست داد.چهار سال از مرگ همکار عزیزمان پیمان رضی لو می گذرد هنوز یاد این عزیز جان باخته را فراموش نکرده ایم هنوز از مرگ همکارعزیزمان محمود خیامی که به غلت فشار روحی جان باخت رهائی نیافته بودیم که شاهد مرگ عزیزدیگری شدیم علی اکبر شورگشتی نیز قربانی محیطهای نا امن کاری که سوغاتی سرمایه داران می باشد گردیدبیست دوم شهریور سالروز مرگ رضی لو همکار عزیزمان در خط تولید پژو می باشد پیمان یک جوان پر شوری بود كه جهت كار به شرکت ایران خودرو آمده بود او همچون دیگر همکاران خود در سه شیفت متوالی روزانه بیش از یازده ساعت كار می كرد به امید روزی كه در ایران خودرو استخدام شود و شرایط سخت كاری را تحمل می كرد اما محیطهای کاری سرانجام پیمان و خلیی های دیگر همچون امید اولادی را از پا انداخت چهار سال از آن روز گذاشته است شرکتهای پیمانکاری گسترش يافته است استخدامهای رسمی رنگ باختنند محیطهای کاری نه تنها امن نشدند بلکه دهها نفر دیگر در همین محیط جان خودرا از دست دادند دههانفر از کار افتاده و خانه نیشین شدند رکورد تولید را قطع کردند. در حالیکه تورم هر روز بالا می رود نه تنها حقوق ما افزایش نیافت بلکه با قطع بسیاری از مزایا ی باعث تحمیل فشارهای بیشتری به ما کارگران شدند تولید هر روز افزایش می یابد ازسهم صادرات چيزي نصيب ما نمي شود اکنون استخدام رسمی در شرکت به یک رویای دست نیافتنی تبديل شده استدوستان و همكاران گرامياگر پيمان جان خودرا از دست داد به خاطر ساعت كار زياد بود اگر اميد اولادي مرد به خاطر شريط سخت كاري بود و اگر امروز دهها نفر ديگر معلول واز كار افتاده شده يا جان خودرا از دست مي دهند به خاطر محيط نا ايمن كار مي باشد آيا شرايط كاري بهتر شده است آيا محيط هاي كار ايمن شده اند آيا رفاه زندگي ما بالا رفته است مطمئنا جواب همه مان منفي استماه رمضان از راه رسيده است ماهي كه براي ما كارگران چيزي جز زجر و عذاب دست آوردي ديگري ندارد چون بايد طبق معمول 10 ساعت بيايد كار كنيم و از طرفي نتوانيم بدهي مان را پرداخت كنيم و يا با آرامش زندگي كنيم .در حاليكه دولت با بوق كرنا اعلام كرده است در ماه رمضان ساعت كاري كاهش خواهد يافت شركت ما نه تنها ساعت كاري را كاهش نداده است بلكه با زدن از وقت چاي خودمان آنرا زياد كرده است طبق اعلام مديريتهاي سالنها ساعت شروع كار از ساعت 55/6 دقيقه به ساعت 45/6 دقيقه تغيير يافته است و از طرفي پايان كار نيز به ساعت 45/15 اعلام شده است همانطوريكه ملاحظه مي كنيم ساعت كاري حتي نسبت به زمان عادي افزايش يافته است چون مديريت دلش به حال ما سوخته و نگذاشته زمان صبحانه تلف شوددوستاندر حاليكه طبق اعلام رسمي دولت ساعت كاري در همه ادارات حدود دوساعت كاهش يافته است پس چرا ساعت كاري ما كاهش نيافته است چطور ما كارگران 11 ساعت يكسره كار كنيم و لي ديگران 5 ساعتخيلي از دوستان تحمل اين وضع را ندارند در اين تابستان گرم تهران با اين فشار كاري خيليها از پا مي افتندبراي اينك خيلي دوستان مريض نشوند يا مريض هستند مجبورند چيزي بخورند ولي كجا و چطورينيروهاي حراست همچون شمشير دامكلوس بالا سر كارگر بدبخت ايساتاده اگر از دست حراستيها نجات پيدا كني انجمنيها اجازه اين كار را نخواهندبا كامال تاسف تنها جاي امن براي كارگر دستشوئيها مي ماند نانهاي ريخته در دستشوئي نشان از اين كارها مي دهد راستي چرا كارگران اين كار را انجام مي دهند چون كارگران اتاقهاي در بسته ندارند كه بروند در آنجا چيزي بخورند آيا راستي جاي تاسف نيست مدير حراست اعلام كرده است كه اگر كسي مشكلي دارد و نمي تواند روزه بگيرد برود در اتاقهاي در بسته چيزي بخورد كسي نيست به اين آقا بگو يد كجا ست اتاقهاي دربسته راستي آنهاي كه دم از مسلماني مي زنند و نان را را بالاتر از قرآن مي دانند چه جوابي براي اين كارها دارند يكروزي داشي غضنفري بود حداقل يك اظهار نظري مي كرد ولي امروز درهاي مديريت به روي كارگران بسته شده است مدير عامل وقتي كه به سالنها مي آيد دو روز قبل همه جا قرق مي شود مبادا كارگري با مديرعامل حرفي بزند حراست و روابط عمومي جلسه توجيهي مي گذارند كه هيچ كارگري حق ندارد به طرف مدير عامل برود و گرنه هر چه ديديد از چشم خودتان ديديد ماشاله مدير روابط عمومي نيز بعد از رفتن داشي غضفر كسي نه اورا ديده و نمي شناسد مدير منابع انساني نيز جاي خود دارددوستان اين ساعت كاري و اين شرايط كاري مورد قبول ما نيست هيچكسي حق ندارد با زور چيزي را به كسي تحميل كند انسان آزاد بدنيا آمده و مي خواهد آزاد باشد.كاركردن احتياج به انر‍زي زياد دارد اگر امروز پيمان در ميان ما نيست قرباني همين شرايط كار شدما در روزهاي آينده كه مديريتها به سالنها خواهند آمد تا كنار كارگران افطار كنند به عنوان اعتراض سالن غذاهاي خوريها را ترك خواهيم كرد مگر به اين خواستهاي ما جواب بدندا-ساعت كاري بايد كاهش يابد كار كردن 12ساعت ( ورود به اكثر سرويسها 30/5 و خروج از اكثر سرويسها 30/5 مي باشد) بدون خوردن و آشاميدن در اين هواي گرم و ساعت طولاني غير قابل تحمل مي باشد2-مديريت بايد درب رستورانها را باز گذاشته و غذاي سرد و آماده در اختيار همكاران كه قادر به روزه گرفتن نيستند قرار بدهد3- نيروهاي حراست و انجمنهاي حق تفتيش كارگران را در محيطهاي سالن بخصوص موقع ناهارو شام را نداشته باشند4- شرايط اعلام شده از طرف شركت براي كم نكردن بدهي در ماه رمضان مورد قبول ما نيست چون چيزي براي ما ندارد بلكه فقط يك قسط عقب مي افتد ولي اكثر كارگران خرج زندگي دارند بيرون بدهي دارند درآستانه باز گشائي مدارس هستيم بچه ها لباس مي خواهند وسايل مي خواهند اكثر كارگران بدهكار هستند بيش از 70% حقوق دريافتي به بانكها پرداخت مي شود كارگران نمي توانند بااين حقوق دريافتي بدون اضافه كاري امور زندگي خودرا بچراخئانند مديريت يا بايد سرويس اضافه كاري را داير كند و يا به همه ساعت اضافه كاري طبق ماه تير پرداخت كند.ما یاد پیمان و تمام كارگرانی كه در اثر محیط های نا امن كاری به خصوص امید اولادی و همکاران تازه جان باخته مان علی اکبر شورگشتی و محمود خیام و دهها کارگر دیگر که در طی یک هفته درزمان تعطیلات تابستانی جان خودرا از دست دادند را گرامی می داریم ما یاد همه زندانیان در بند به خصوص کارگران زندانی آقای اسالو ومحمود صالحی را گرامی می داریم و خواهان آزاذی فوری زندانیان در بند هستیم ما اعدامهای جوانان بی گناه بنام شرور را که قربانی محیطهای نا امن اجتماع می باشنند را شدیدا محکوم می کنیم ما خواهان لغو اعدام و شکنجه علیه بشریت هستیم
گرامی باد یاد پیمان و تمام كارگران جان باخته شرایط نا امن کاریجمعی از كارگران شركت ایران خودرو86/6/22
ikcokar@yahoo.com

(اینجانظر بدهید)