انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

به کمپین جهانى " لیبر استارت" در دفاع از محمود صالحى بپیوندیدمحمود صالحى را فورا آزاد كنيد


لطفا كليك كنيد و نامه اعتراضى لیبر استارت را امضا نماييد٠

(اینجانظر بدهید)