انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

کشته شدن یک کارگر دیگر در ایران خودرو


روز دوشنبه بیست وششم شهریورماه 1386 مقارن ساعت 4بعد از ظهر یکی دیگر از کارگران جوان شرکت ایران خودرو در سالن پرس شماره 3 در اثر بر خورد با قالب در دم کشته می شود علی امامی کارگر 26 ساله سالن پرس3 که در شیفت دوم کارمی کرد دراثر بر خورد قالب با قالب دیگر جان خودرا از دست می دهد این حادثه دراثرنادرست بر داشتن قالب با جرثقیل بوجود می آید وعلی امامی در اثر تاب قالب بین دوقالب گیر می کند و شدت حادثه طوری بوده که ایشان قبل از رسیدن به بیمارستان در دم جان می بازد
تعطیلی سالن پرسبه دنبال این حادثه کارگران پرس تولید را متوقف می کنند ولی مدیریت از ترس گسترش اعتراض بلافاصله سالن پرس را تعطیل و کارگران را روانه خانه هایشان می کنند این دومین حادثه کشته شدن کارگران ایران خودرو درعرض بیست روز می باشد ما مرگ این کارگر جوان را به خانواده ایشان وخصوصا کارگران سالن پرس تسلیت می گوییم
جمعی از کارگران ایران خودرو

(اینجانظر بدهید)