انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

تصاویری از زباله گردی جوانان بیکار و گرسنه در اهواز


منبع اصلی : سایت فردا

(اینجانظر بدهید)