انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

نامه خانواده های عدنان حسن پور و هیوا بوتیمار دو روزنامه نگار محکوم به اعدام


ما خانواده های عدنان حسن پور و هیوا بوتیمار که در کمال ناباوری نزدیک به دو ماه است از صدور حکم اعدام برای فرزندانمان متحیر و شب و روز با اشک دست به دعائیم، اینک آنچه ما را بیش از هر چیز نگران و شگفت زده‌ کرده است، رویه غیر قانونی نگهداری و برخورد با فرزندانمان از سوی مسئولین و مقامات قضایی است
برخوردی که کاملاً مغایر با قوانین و موازین قضایی کشوری است و نگرانی ما و تمام مدافعین حقوق بشر و طرفداران قانون و عدالتخواهی در کشور و جهان را موجب شده است

عاقبت عدنان حسن پور روزنامه نگار و هیوا بوتیمار فعال مدنی محکومین به اعدام به درخواست ما خانواده ها ، وکلا، سازمانهای حقوق بشر و سازمان گزارشگران بدون مرز به اعتصاب دراز مدت خود که در این مدت آنها را شدیداً ضعیف و بی جان کرده است پایان دادند

اما متاسفانه چه در زمان این اعتصاب و بعد از این اعتصاب که چند روزی از آن میگذرد تاکنون به در خواست وکلای آنها مبنی بر ترتیب دادن ملاقات پزشکی مورد اعتماد به نمایندگی از مقامات قضایی و خانواده های آنها و نیز فراهم کردن شرایطی برای انتقال این محکومین به زندان عمومی و امکان ملاقات با خانواده هایشان پاسخی داده نشده و بی توجهی مسئولین در این خصوص در جای خود باقی است. و فرزندانمان از کمترین امکانات مطابق با آئین نامه های زندانیان محروم بوده و فراهم شدن ابتدایترین حقوق زندانی در حال آنها دریغ شده است. تاسف بار تر از همه اینکه ما خانواده های این دو زندانی باید برای ترتیب دادن یک ملاقات که تاکنون تنها سه‌ دفعه در مدت پس از صدور حکم آنها فراهم شده است باید هفت خان رستم را طی کرده و با مراجعه به دادگاه های مریوان و سنندج و
آمد و رفتهای مکرر به اداره اطلاعات توانسته ایم وقت ملاقاتی کوتاه مدت را بگیریم

و این در حالیست که به گفته آقایان نیکبخت و هوشمندی وکلای عدنان و هیوا این حداقل امکاناتی است که باید در اختیار آنها تا مرحله محاکمه قرار بگیرد. و ما موکداً اعلام میداریم چنانکه پیشتر نیز اشاره کرده ایم مسئولین قصد دارند درصورتی که اگر در اثر فشارهای بین المللی و افکار عمومی و نیز عدم تائید احکام آنها در دیوان عالی این حکم نقض شد، آنان را تحت فشار روحی و فیزیکی در محیط فعلی قرار دهند که تاثیرات منفی آن در آینده بر آنها باقی بماند و این ادعا را حداقل در بی توجهی آنان در زمان اعتصاب غذای این فعالین و نیز بعد از پایان این اعتصاب در فراهم نکردن مراقبتهای پزشکی به رغم اینکه به خانواده ها و وکلا وعده کرده بودند، به وضوح میتوان دید. با توجه به تمام قوانین و ضوابط جمهوری اسلامی متهم پس از صدور رای دادگاه و شناخته شدن وی بعنوان محکوم باید در زندان عمومی نگه داری شود و باتوجه به آئین نامه های زندانیان از امکانات و حقوق یک زندانی و در راس آنها ملاقات با خانوداه و وکلا برخوردار باشند

ما به عنوان خانواده های این دو جوان که در مدت زندانی بودن خود بویژه پس از صدور حکم اعدام برای آنها و در سلولهای انفرادی و شرایط نگران کننده اعتصاب غذای آنها، دشوارترین شرایط و وضعیت جسمانی و روحی را متحمل شده اند و بر خلاف ضوابط قضایی و مقررات زندانی با آنها برخورد شده و میشود، از تمام مسئولین و مقامات زیربط خواهانیم در راستای رعایت حقوق شهروندی و زندانیان با توجه به قوانین موجود در کشور و نیز در پاسخ به حسن نیت این دو جوان که تقاضای وکلا و خانواده ها را برای پایان اعتصاب غذایشان را رد نکرده و از وقوع هرگونه خطر جدی که عواقب وخیم و تاثیرات منفی برای همه می شد، جلوگیری کردند تلاش نمایند و به این وضعیت پایان دهند

ما مجدداً بر اعزام هیات پزشکی برای معاینه عزیزانمان که تاثیرات این اعتصاب غذا در جای جای بدن آنها مشاهده میشود تاکید میکنیم و نیز خواهان انتقال آنها به بند عمومی و نحوه برخورد به مثابه هر زندانی در کشور با آنها هسیتم.
ما این درخواستهای خانواده و وکلا که همانا خواسته عدنان و هیوا است را مشروع و قانونی دانسته و امکان آن را نیز غیر ممکن نخواهیم دانست و تحقق نیافتن این خواسته های ابتدایی را نقض آشکار قوانین کشور و حق شهروندی و موازین قضایی خواهیم پنداشت

پس در راستای قانون مداری و رعایت موازین و مقررات کشور و نیز پایان رویه های غیر قانونی در برخورد با این دو زندانی تلاش نمائیم

خانواده های عدنان حسن پور و هیوا بوتیمار

(اینجانظر بدهید)