انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

اخراج یکی از معلمان شهر بانه به بهانه عدم رعایت شئو نات اسلامی
آموزش و پرورش استان کردستان یکی از معلمان شهر بانه با نام"لقمان صداقت" را به بهانه عدم رعایت شئونات اسلامی اخراج کرده است
لقمان صداقت بیش از 9 سال به عنوان دبیر دبیرستانها و پیش دانشگاهیهای بانه به عنوان معلم حق التدریس فعالیت کرده است، اما از سوی هسته گزینش اداره آموزش و پرورش استان کردستان به بهانه پایبند نبودن به موازین اسلامی اخراج گردیده است

(اینجانظر بدهید)