انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

یک دانشجوی دانشگاه علامه و فعال جنبش زنان بازداشت شد


محبوبه مقدم دانشجوی دانشگاه علامه و فعال جنبش زنان که 15 شهریور ماه گذشته در کرمانشاه بازداشت شده است، همچنان در زندان بسر می برد

خانم مقدم بعد از بازداشت در کرمانشاه به تهران منتقل شده و پرونده وی در شعبه امنیت دادگاه انقلاب تهران رسیدگی می گردد و به احتمال فراوان در بند 209 زندان اوین در بازداشت است

بنابرهمین گزارش محبوبه مقدم دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات زنان در دانشگاه علامه طباطبایی است که مطالب و ترجمه هایی از وی نیز در روزنامه سرمایه منتشر شده است. عبدالفتاح سلطانی وکالت این دانشجو را به عهده گرفته است
منبع خبر : ادوارنیوز

(اینجانظر بدهید)