انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

اعتراض کارگران اخراجی کارخانه نساجی کردستان
به دنبال اخراج 22 نفر از کارگران قرار دادی کارخانه نساجی کردستان از سوی کارفرمای این واحد، کارگران اخراجی از روز اول مهر ماه هر روز در مقابل کارخانه تجمع کرده و خواستار بازگشت به کار خود هستند
کارگران اخراجی کارخانه نساجی کردستان، با در دست داشتن یک پلاکارد هر روز تمامی ساعات شیفت کاری خود را در مقابل کارخانه تجمع می کنند و تاکنون نیز چندین بار از سوی ماموران انتظامی مورد تهدید قرار گرفته اند
22کارگر قرار دادی کارخانه نساجی کردستان در حالی از سوی کارفرما اخراج شده اند، که به دلیل سختی کار و شرایط نامناسب کارخانه به بیماریهای مختلفی مبتلا شده اند

(اینجانظر بدهید)