انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

وضعیت وخیم عبدا لرضا رجبی زندانی سیاسی در زندان اوین

فعالان حقوق بشر در ایران از وضعیت وخیم یک زندانی سیاسی در زندان اوین خبر می دهند
بر اساس این گزارش " عبدالرضا رجبی" زندانی سیاسی که در سال 80 و به هنگام دستگیری در مناطق مرزی ایران به وسیله ماموران امنیتی به شدت زخمی شده است می بایست در خارج از زندان تحت مداوای پزشک متخصص قرار گیرد، اما مسئولین زندان از انتقال وی به خارج از زندان خودداری می کنند
این گزارش حاکیست که مسئولین زندان اوین برای تحت فشار قرار دادن "عبدالرضا رجبی" حتی از خرید داروهای مسکن از سوی خود وی نیز جلوگیری می کنند

(اینجانظر بدهید)