انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

انتقال دوباره محمود صالحی به بیمارستانخبر اختصاصی کارگر: محمود صالحی فعال کارگری زندانی بار دیگر به خاطر ناراحتی های جسمانی برای درمان از زندان سنندج به بیمارستان توحید منتقل شده است.
بنا به اخبار رسیده به "کارگر" محمود صالحی فعال کارگری زندانی در زندان سنندج به خاطر ناراحتی کلیوی برای دومین بار در چند روز اخیر روز یک شنبه ۱۱ شهریور ماه بار دیگر برای معالجه به بیمارستان توحید سنندج منتقل شد. ایشان در طول مدت درمان که از ساعت ۷ بعد از ظهر تا ۱۲ شب ادامه داشت زیر نظر نیرو های امنیتی بوده اند.
لازم به ذکر است که محمود صالحی جز بازداشت شدگان اول ماه می سال ۸۴ سقز است که بنا به حکم دادگاه انقلاب به یک سال زندان محکوم شده است و با وجود رنج بردن از ناراحتی شدید کلیوی در شرایط نه چندان مناسب در زندان سنندج نگهداری می شوند.

(اینجانظر بدهید)