انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

کشته شدن دو نفر در مناطق مرزی پیرانشهر توسط نیروهای انتظامی


طبق گزارشات رسیده امروز نیروهای مصلح جمهوری اسلامی در مناطق مرزی پیرانشهر چهار نفر از کسانی که مشغول به کسب و کار در آن مناطق بودنند را مورد شلیک گلوله قرار داده که در نهایت منجر به کشته شدن دو تن از آنان با نامهای خالد عبداللهی و مراد عبدالهی گردید و دو نفر دیگر نیز جهت مداوا به به بیمارستا نهای کردستان عراق انتقال داده شده اند

(اینجانظر بدهید)